วีดีโอ

ถ้าคุณเป็นสเตอริ่งจะ จ่ายให้ เคน หรือไม่??

จังหวะการตัดสินใจพลาดของสเตอริ่ง

VIEW 105