ข่าว

หยิบมาเล่า

เมื่อคุณถูกตัดสินจากภายนอก

[ #โอรสแห่งดวงอาทิตย์ ]

[ #โปรตุเกสวิทยา ]

[ #กลับตัวไม่ได้ เดินต่อไปก็ไม่ถึง ]

[ #โปรดเรียกใช้ผมอีกครั้ง ]

[ #รีบขันนอตก่อนจะสาย ]

เมื่อเพชรเหลือค่าแค่กรวด

[ #แฟนบอลผู้น่าสงสาร ]

เชิญล้อกันต่อไป