หน้าหลัก
ยังไม่มีทรรศนะ

ทรรศนะเซียน ประจำวันที่ 18-07-19
	ชายกลาง
ชายกลาง
สาธารณรัฐเช็ก U19
0
ฝรั่งเศส U19
1.25
ฮาโปเอล เบเออร์เชวา
2
ผลรวม
0 0
เดือนที่แล้ว
51 40
เดือนนี้
23 26
ตี๋ใหญ่
ตี๋ใหญ่
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์
1
เฮาเกซุนด์
1.5
ซินซินแนติ FC
0
ผลรวม
0 0
เดือนที่แล้ว
48 42
เดือนนี้
29 21
หมวกฟาง
หมวกฟาง
ไครโอว่า
1.75
อาเบอร์ดีน
0.75
เฮาเกซุนด์
1.5
ผลรวม
0 0
เดือนที่แล้ว
51 43
เดือนนี้
22 27
จารย์คง
จารย์คง
ไครโอว่า
1.75
ซินซินแนติ FC
0
ฮาโปเอล เบเออร์เชวา
2
ผลรวม
0 0
เดือนที่แล้ว
48 42
เดือนนี้
29 22